Γιατί Εμάς

Χαρακτηριστικά Φροντιστηρίου

 • Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή, (ακόμη και ιδιαίτερα) με μαθητές της ίδιας δυναμικότητας και της ίδιας φυσικά τάξης.
 • Γίνεται παράδοση του μαθήματος.
 • Η επιλογή των μαθητών στα τμήματα γίνεται με κατατακτήρια τεστ και έτσι υπάρχει ομοιογένεια και ουσιαστικότερη βοήθεια.
 • Διευκρινίζονται τα δύσκολα σημεία της θεωρίας και εξηγούνται οι απορίες.
 • Λύνονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις πάνω στη θεωρία.
 • Λύνουμε μαζί με τους μαθητές ασκήσεις συνθετότερες, καλλιεργώντας έτσι την κρίση τους. Η απόκτηση εμπειρίας γίνεται σταδιακά, με τα πολλά θέματα που διαπραγματευόμαστε πάνω στον πίνακα.
 • Κλείνοντας κάθε ενότητα διενεργούμε διαγωνίσματα ώστε να αντιλαμβανόμαστε και να ενημερώνουμε μαθητές και γονείς για το επίπεδο που βρίσκονται.
 • Δίνουμε σημειώσεις – φυλλάδια – τυπολογία – χρήσιμες επισημάνσεις, σε φωτοαντίγραφα.
 • Δίνουμε καθημερινά πολλές ασκήσεις προς λύση τις οποίες διορθώνουμε και επιστρέφουμε, επισημαίνοντας τις παραβλέψεις και τα λάθη. Το κλειδί των γνώσεων είναι η συνεχής εξάσκηση σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας.
 • Κάνουμε συνεχή τεστ πάνω στο μάθημα της ημέρας σύμφωνα με το νέο σύστημα και επίσημα διαγωνίσματα εκτός των ωρών διδασκαλίας, που σκοπό έχουν τη συχνή επανάληψη και βαθιά εμπέδωση της ύλης.
 • Ανά μήνα γίνονται επίσημα διαγωνίσματα στα πρότυπα του καινούργιου εκπαιδευτικού συστήματος, και στους μαθητές της δευτέρας και τρίτης Λυκείου δοκιμαστικές εξετάσεις προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 • Οι βαθμολογήσεις όλων των μαθητών είναι αυστηρές, απέχοντας αρκετά από τις των σχολείων, που με τους μεγάλους βαθμούς τους, αποπροσανατολίζουν τους μαθητές και δεν προάγουν την μεγάλη προσπάθεια.

Πλεονεκτήματα Του Φροντιστηρίου Μας

 • Μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό.
 • Άριστα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό.
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.
 • Προγραμματισμένους κύκλους διαγωνισμάτων.
 • Δωρεάν σημειώσεις σε κάθε μάθημα.
 • Τακτικές ενημερώσεις γονέων.
 • Σύγχρονο και αισθητικά προσεγμένο περιβάλλον.